Moral i poštenje

Kada su Al Horezmija, oca algebre, pitali kako bi ocijenio čovjeka, odgovorio je:

– ako je čovjek pošten i moralan to je 1;
– ako je još i šarmatan, dodamo mu jednu nulu i to je 10;
-ako je još i bogat, dodamo mu još jednu nulu, i to je 100;
– ako je i plemenitog roda, dodamo još jednu nulu, pa je 1000;

Ako vrijednost (broj 1) tog čovjeka nestane, ostanu samo 0, koje su bezvrijedne.

Kako danas kada su moral i poštenje sve manje vrlina..kako sačuvati jedinicu ispred nula?

Komentariši